• Vakmanschap
  • Leidinggeven
  • Veiligheid
  • Continu verbeteren

SBK Opleidingen is een Erkende Particuliere Onderwijsinstelling. Dit betekent dat SBK Opleidingen naast het uitvoeren van cursussen en maatwerkopleidingen tevens door het ministerie van OC&W erkende Mbo opleidingen mag uitvoeren. Op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) is SBK diploma-erkend en opgenomen in het Centraal Register Erkende Beroepsopleidingen (CREBO). Hiermee valt SBK Opleidingen onder het toezicht van de Onderwijsinspectie van het ministerie van OC&W. 

Als Erkende Onderwijsinstelling mag SBK landelijk erkende mbo-certificaten en/of diploma´s afgeven voor (delen van) een Mbo beroepsopleiding. SBK is daarvoor erkend voor meerdere CREBO-opleidingen.

SBK voorziet in het totale projectmanagement, het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen tot en met het toekennen van een erkend mbo-diploma of -certificaat.

SBK onderscheidt zich van ROC's en AOC's:

  • doordat SBK Opleidingen niet wordt bekostigd door het ministerie van OC&W gelden er andere andere regels
  • door de inzet van een professioneel projectteam
  • door de bestaande beroepspraktijk binnen uw branche of organisatie als uitgangspunt te nemen.

Jouw medewerkers leren in een omgeving die hen vanwege het dagelijkse werk vertrouwd is. Ze maken gebruik van bedrijfsspecifieke leermiddelen. Deze insteek vergroot bovendien je mogelijkheden een zelflerende organisatie te zijn en de regie over de opleidingen grotendeels in eigen hand te houden.

Hieronder vind je de documenten die betrekking hebben op onze erkende onderwijsinstelling. Het "Verslag van Werkzaamheden" van SBK Opleidingen is op te vragen bij het bedrijfsbureau via 040-2329700 of info@sbkopleidingen.nl

Klik hier om het kwaliteitsonderzoek MBO te downloaden.

Klik hier om het Verslag van werkzaamheden te downloaden.