• Vakmanschap
 • Leidinggeven
 • Veiligheid
 • Continu verbeteren

Corona update: wij houden de richtlijnen van het RIVM aan en starten met kleinere groepen bij voldoende aanmeldingen.

meer informatie
Cursussen > VCA > Klassikaal > Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

Geen specifieke vooropleiding vereist. 1 dag € 230,00

Belangrijk voor de mate waarin veiligheid, gezond­heid en milieu (VGM) op het werk aandacht krijgen, is de rol van de leidinggevende. Hij dient medewerkers bewust te maken van de risico's en moet zelf het goede voorbeeld geven door werk­zaamheden op een veilige en verantwoorde wijze uit te (laten) voeren. Om als leidinggevende deze voorbeeldfunctie te kunnen vervullen, is het nood­zakelijk om over de juiste kennis te beschikken. Voor VCA gecertificeerde bedrijven is het vanuit de checklist verplicht dat operationeel leidinggevenden het certificaat bezitten.

Programma

Icoon voor programma Theorie Theorie

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico's en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies, signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

Icoon voor programma Examen Examen

 • Examen Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

Icoon voor programma inclusief Inclusief

 • Lesmateriaal
 • Lunch
 • Examen
 • Diploma

Afsluiting

Ruim voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer het lesboek. Na afloop van de cursus wordt het VCA-examen afgenomen. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het erkende diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA.

Locaties en startdata

Locatie
Startdatum
Kosten per deelnemer
Lesdagen
Helmond
15 november 2021
€ 230,00
 • ma 15 november 2021 08:00 - 15:00
 • ma 15 november 2021 15:30 - 16:45