• Vakmanschap
 • Leidinggeven
 • Veiligheid
 • Continu verbeteren

Corona update: wij houden de richtlijnen van het RIVM aan en starten met kleinere groepen bij voldoende aanmeldingen.

meer informatie

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

Vooropleiding
Geen specifieke vooropleiding vereist.
Cursusduur
1 dag
kosten p.p.
€ 230,00
Locatie
Startdatum
Kosten per deelnemer
Lesdagen

Helmond

07 juni 2021
€ 230,00
 • ma 07 juni 2021 08:00-15:00
 • ma 07 juni 2021 15:30-16:45
02 augustus 2021
€ 230,00
 • ma 02 augustus 2021 08:00-15:00
 • ma 02 augustus 2021 15:30-16:45

Cursus in het kort

Belangrijk voor de mate waarin veiligheid, gezond­heid en milieu (VGM) op het werk aandacht krijgen, is de rol van de leidinggevende. Hij dient medewerkers bewust te maken van de risico's en moet zelf het goede voorbeeld geven door werk­zaamheden op een veilige en verantwoorde wijze uit te (laten) voeren. Om als leidinggevende deze voorbeeldfunctie te kunnen vervullen, is het nood­zakelijk om over de juiste kennis te beschikken. Voor VCA gecertificeerde bedrijven is het vanuit de checklist verplicht dat operationeel leidinggevenden het certificaat bezitten.

Doel

Het doel van deze cursus is dat de deelnemers hun kennis vergroten/opfrissen m.b.t.:

 • de algemene veiligheidseisen die relevant zijn voor de werkzaamheden;
 • taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. veiligheid;
 • veiligheidsmaatregelen en hun toepassingen.

Na afloop hebben de deelnemers geleerd met welke veiligheidseisen en voorschriften zij rekening moeten houden bij de uitvoering van hun taken.

Voor wie

De cursus Veiligheid voor Operationeel Leiding­gevenden VCA is bestemd voor leidinggevenden die moeten voldoen aan de eisen voortkomend uit de VGM Checklist Aannemers (VCA) en nog niet beschikken over een geldig diploma VOL-VCA of beschikken over een bijna verlopen diploma VOL-VCA (of gelijkwaardig).

 

Kijk op de website van Wij Techniek of je mogelijk in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de cursuskosten

Is jouw bedrijf aangesloten bij Techniek Nederland? Dan ontvang je 12,5% ledenkorting op de cursusprijs! Info op ons inschrijfformulier.

 

Afsluiting

Ruim voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer het lesboek. Na afloop van de cursus wordt het VCA-examen afgenomen. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het erkende diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA.

Inclusief

 • Lesmateriaal
 • Lunch
 • Examen
 • Diploma

1.   Wetgeving

2.   Gevaren, risico's en preventie

3.   Ongevallen: oorzaken en preventie

4.   Veiligheidsgedrag

5.   Taken, rechten, plichten en overleg

6.   Procedures, instructies, signalering

7.   Voorbereiding op noodsituties

8.   Gevaarlijke stoffen

9.   Brand en explosie

10. Arbeidsmiddelen

11. Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

12. Elektriciteit en straling

13. Ergonomische werkplek

14. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PMS's)